58 620 25 25 - telefon całodobowy 24h

Podstawowe informacje na wypadek śmierci bliskiej osoby:

W razie tragicznego zdarzenia jakim jest śmierć bliskiej osoby należy wezwać lekarza (bezpłatny nr 999 lub 112 z telefonu komórkowego), który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Karta Zgonu jest podstawą do otrzymania Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akt zgonu wydaje urząd właściwy dla miejsca zgonu. Jeżeli zmarły był mieszkańcem np. Gdyni a zgon nastąpił w Gdańsku to Urząd Stanu Cywilnego miasta Gdańska jest właściwy do rejestracji zgonu.

Jeśli nie zamierzają państwo udać się do urzędu to istnieje możliwość upoważnienia naszej firmy do rejestracji zgonu.

Niezbędne dokumenty do rejestracji zgonu:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty zmarłego
  • dowód osobisty współmałżonka (jeżeli żyje)

Urząd stanu cywilnego wydaje urzędowo 3 egzemplarze Odpisu Skróconego Aktu Zgonu. Każdy kolejny odpis jest możliwa do uzyskania z właściwego urzędu jeżeli wypełni się odpowiednie podanie oraz uiści opłatę skarbową w wysokości 22 złotych w kasie urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego oprócz Aktu Zgonu wydaje kartę do celów pochowania. Zawiera ona adnotację USC o rejestracji zgonu i stanowi formalno - prawną podstawę dla administracji cmentarza do pochowania osoby zmarłej.

Z wyżej wymienionymi dokumentami można udać się do jednego z naszych biur obsługi klienta w celu organizacji pogrzebu.

Zasiłek Pogrzebowy

Przysługuje on na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej, lub członka jej najbliższej rodziny. Oznacza to, że z jednego świadczenia może zostać pochowana więcej niż 1 osoba. Jeżeli np. umiera żona, która była na wyłącznym utrzymaniu męża i nie miała swojej renty lub emerytury to pogrzeb będzie opłacony ze świadczenia męża. Jeżeli po kilku latach odejdzie osoba, z której świadczenia inny zmarły został pochowany to z jego świadczenia na jego pogrzeb również przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom zatrudnionym oraz pobierającym rentę bądź emeryturę. Jeżeli osoba pracuje to konieczne jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i odprowadzaniu składek ZUS. W przypadku śmierci emeryta bądź rencisty należy przedstawić legitymację emeryta lub rencisty.

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany na podstawie:

  • wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  • odpisu skróconego aktu zgonu
  • faktur potwierdzających wykonanie pogrzebu
  • legitymacji ZUS (emeryta bądź rencisty) lub zaświadczeniu z zakładu pracy.

Biura obsługi

Biura obsługi klienta firmy Usługi Pogrzebowe ZAKRZEWSKI

Gdynia – Pogórze

ul. Płk. Dąbka 350
telefon całodobowy: 58 625 43 14
zobacz na mapie

Gdynia – Chylonia

ul. Morska 174 J
telefon całodobowy: 58 623 49 42
zobacz na mapie

Gdynia – Wzg. Św. Maksymilina

ul. Świętojańska 139/21
telefon całodobowy: 58 620 25 25
zobacz na mapie

 

Adres korespondencyjny

Usługi Pogrzebowe „ZAKRZEWSKI”
Żółkiewskiego 2
81-198 Pogórze
Gmina Kosakowo
biuro@zakrzewski-pogrzeby.pl

Obsługa ceremonii

Organizujemy obsługę ceremonii pogrzebowych wyznaniowych i świeckich z udziałem mistrza ceremonii

Obsługa ceremonii (galeria)

Przewóz osób zmarłych

Oferujemy transport osób zmarłych w kraju i Europie jak również całodobowy przewóz zmarłych.

Przewóz zmarłych (galeria)

Trumny

Oferujemy trumny i sarkofagi z różnych gatunków drewna. Trumny dębowe, olchowe oraz sosnowe

Trumny (galeria)

Urny

Posiada szeroki asortyment urn. Urny drewniane, kamienne oraz z konglomeratu, metalowe, ceramiczne

Urny (galeria)